In 1990 werd de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap opgericht door een aantal enthousiaste bewoners die bezorgd waren over de ontwikkelingen die binnen het gebied plaatsvonden. Commerciële en recreatieve projecten volgden elkaar in rap tempo op zonder dat de karakteristieken van het landschap werden gerespecteerd.

GEEF HET LINGELANDSCHAP EEN STEM. Word ook lid. 

De Vereniging tot behoud van het Lingelandschap participeert in tal van projecten en gaat een dialoog aan met gemeentes, provincies, Waterschap en Staatsbosbeheer. Alternatieve ideeën worden geponeerd, initiatieven ontplooid en zonodig wordt de weg van ‘beroep en bezwaar’ bewandeld.
Natuurlijk kunnen deze activiteiten alleen plaatsvinden met de steun van onze trouwe leden; streekbewoners die zich bewust zijn van de schoonheid en de uniciteit van het Lingelandschap en de noodzaak inzien van een weloverwogen beleid.

Energietransitie – De VBL wil zich inzetten voor een zorgvuldige inpassing van duurzame energie in het landschap.