• RK Kerk Gellicum

  Adres: Kerkweg 5, Geldermalsen

  R.K. Kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte. Laat-gotische dorpskerk, in de huidige vorm ontstaan door verbouwing en uitbreiding van een oudere kerk in het begin der 16e eeuw. De kerk is uitwendig omstreeks 1860 ommetseld. De kerk betreft Religieus erfgoed en is een Rijksmonument.

 • Sint-Pieterskerk Beesd

  Adres: Voorstraat 92, Beesd

  Opgravingen tijdens de restauratie in 2000 hebben aangetoond dat er al in de 12de eeuw een (tufstenen) kerk stond. Daarna ontstond door uitbreiding een z.g. ‘halle-kerk’, welke in de 16de eeuw zijn grootste omvang had. In het muurwerk van de huidige zaalkerk, die dateert uit 1825, zijn veel restanten opgenomen van de middeleeuwse kerk, die gewijd was aan Petrus (Sint Pieter). De zuidzijde (Voorstraat-kant) toont de oorspronkelijke buitenmuur en vensterindeling. In het plaveisel zijn met ‘moppen’ de oude steunberen zichtbaar gemaakt en aan de noordzijde zien we de contouren van de oude buitenmuur in de bestrating. In de huidige noordmuur Lees meer [...]

 • Hervormde Kerk Acquoy

  Adres: Lingedijk 96, Acquoy

  Het dorp Acquoy is vooral bekend om zijn scheve kerktoren. De bakstenen toren van de oorspronkelijke Catharinakerk stamt uit de tweede helft van de 15e eeuw en is opgetrokken in laatgotische stijl. De toren staat al uit het lood sinds de bouw, veroorzaakt door overstromingen van de Linge. Het water spoelde met regelmaat de grond onder de toren weg. Nederlandse Hervormde Kerk – Vijfzijdig-gesloten zaalkerk uit 1844 in een waterstaatsachtige bouwtrant. Voorheen stond hier een groter, tweebeukig kerkgebouw, dat in 1674 door een orkaan grotendeels werd verwoest (gelijktijdig met het schip van de domkerk te Utrecht). De toren in Kempische, laat-gotische trant, Lees meer [...]

 • Grote Kerk

  Adres: Groenmarkt 7, Gorinchem

  Een prachtige kerk en een mooie entourage voor de erediensten, concerten en exposities die er worden gehouden. De aangrenzende toren is te beklimmen, een aanrader! De oorspronkelijke kerk (de gotische Sint Maartenkerk van 1263), die bij deze toren hoorde, is helaas verdwenen. In 1851 werd de huidige kerk gebouwd. Weetje: de kerk is ook open tijdens de markt op maandag.

 • St. Caeciliakapel

  Adres: Kerkstraat 34, Tiel

  De middeleeuwse Sint Caeciliakapel is een Rijksmonument en behoorde bij het gelijknamige klooster, waarvan helaas niets meer over is. Het betreft hier een laat-gotische éénbeukige kapel. In de laatste wereldoorlog werd ook de kapel nagenoeg verwoest maar in 1949 gerestaureerd door monumentenzorg. De kapel wordt nu gebruikt door de Evangelische Lutherse Gemeente.

 • St. Maartenskerk

  Adres: Kerkplein 3, Tiel

  De naam Sint Maartenskerk wordt voor het eerst aangetroffen in een oude oorkonde uit het jaar 1317. Het is dan een parochiekerk die behoorde aan het kapittel van de voormalige Tielse hoofdkerk, de Sint Walburgskerk. Toen de Sint Walburgskerk in 1679 werd gesloopt kreeg de Sint-Maartenskerk de functie van hoofdkerk. Tijdens het laatste jaar van de tweede wereldoorlog zijn het kerkgebouw en de toren beschoten door de geallieerden. Van 1957 tot 1964 is men bezig geweest met de restauratie. De toren is met tufsteen bekleed en gebouwd in laat-gotische stijl. Het klokkenspel werd in de oorlog door de Duitsers gestolen, maar Lees meer [...]

 • St. Dominicuskerk

  Adres: Sint Walburgkerkpad, Tiel

  Op de plaats van de huidige Sint Dominicuskerk stond eerst een schuilkerk, deze werd op den duur te klein en in 1860 vervangen werd door een nieuw gebouw. Op vrijdag 8 juli 1938 sloeg het noodlot toe. Tijdens de H. Mis brak brand uit, waarschijnlijk door onvoorzichtigheid van schilders, die met onderhoud bezig waren. In 1940 werd de kerk herbouwd. Opvallend in het interieur zijn een hangend kruisbeeld en een fraai uit koper gedreven tabernakel, kunstwerken uit de vroegere ateliers van de bekende edelsmeden Jan en Eloy Brom, evenals een aantal houtgesneden beelden van kunstenaars als Albert Meetens en Peter Roovers.