• Hervormde Kerk Acquoy

    Adres: Lingedijk 96, Acquoy

    Het dorp Acquoy is vooral bekend om zijn scheve kerktoren. De bakstenen toren van de oorspronkelijke Catharinakerk stamt uit de tweede helft van de 15e eeuw en is opgetrokken in laatgotische stijl. De toren staat al uit het lood sinds de bouw, veroorzaakt door overstromingen van de Linge. Het water spoelde met regelmaat de grond onder de toren weg. Nederlandse Hervormde Kerk – Vijfzijdig-gesloten zaalkerk uit 1844 in een waterstaatsachtige bouwtrant. Voorheen stond hier een groter, tweebeukig kerkgebouw, dat in 1674 door een orkaan grotendeels werd verwoest (gelijktijdig met het schip van de domkerk te Utrecht). De toren in Kempische, laat-gotische trant, Lees meer [...]

  • Fort Asperen

    Adres: Langendijk 60, Acquoy

    Fort Asperen was een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het was een zogeheten torenfort en werd gebouwd vanaf 1840. Tegenwoordig staat het fort bekend om zijn culturele evenementen.