Varen op de Linge in de Lingestreek

Meest wendbaar verleent voorrang

Op de Linge gelden net als op de weg gedragsregels. Vooral in de zomermaanden is de Linge een gewilde plek om op te recreëren. Het kan dan behoorlijk druk zijn op het water. Niet alleen met recreanten maar ook met beroepsvaart die gebruik maakt van het bevaarbare, benedenstroomse, gedeelte. Hoofdregel: grote vaartuigen (als bijv. beroepsvaart) hebben altijd voorrang. Voor de kleinere vaartuigen is het goed om te weten dat vrachtschepen een grote ‘dode hoek’ hebben. Onderschat ook de zuigkracht van een vrachtschip niet. Ook pontjes en zeilboten hebben voorrang op motorschepen (en kano’s). In principe is het zo dat het schip dat het meest wendbaar is, voorrang verleent aan een minder wendbaar schip.
Je kunt in de Linge niet overal varen. De rivier is voor de kleine pleziervaart en kleine schepen goed bevaarbaar vanaf de stuw in de Korne bij Buren tot Gorinchem. Grote schepen komen niet verder de rivier op dan de insteekhaven in Geldermalsen.

Vaarverbod in avonduren en nacht
Het is verboden om op de Linge te varen tussen een half uur ná zonsondergang en een half uur vóór zonsopkomst, vanaf de sluis Asperen bovenstrooms.

Maximum snelheid
De maximum toegestane vaarsnelheid beneden- strooms van Leerdam is 9 km/u. Bovenstrooms van Leerdam 7,5 km/u. De maximum vaarsnelheden worden langs de Linge op borden aangegeven. Voor het varen op de Linge geldt:

  • Tussen Gorinchem en de brug bij Leerdam een maximumsnelheid van 9 km/uur.
  • Tussen de brug bij Leerdam en Geldermalsen en op de Korneeen maximum snelheid van 7,5 km/uur.De maximum vaarsnelheden staan vermeld op borden.
  • Op de Linge vanaf de sluis Asperen bovenstrooms mag nietgevaren worden tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopkomst. Het varen op de Linge is altijd voor eigen risico.
  • De maximale afmetingen voor een vaartuig op de Korne zijn 8 x 3 meter en de maximale diepgang is 80 cm.
  • Overnachten is toegestaan in alle jachthavens en aan de passantenplaatsen (2 x 24 uur) in Oosterwijk (De Galgen- waard), Asperen, Buren en Arkel.

.