Lingeweb, sinds het jaar 2000 het eerste platform van en voor de streek

Van Lingeweb naar Lingestreek

Vrije tijd wordt in de Lingestreek voor een overgrote deel besteed in, op, aan en langs rivier de Linge. Daarnaast spelen het (toegankelijke) landschap en de cultuur in de streek een belangrijke rol, je komt met gemak ‘tot in de haarvaten’ van de natuur en het lokale vrijetijdsaanbod.
Reeds in het jaar 2000 richtte Fred Bom uit Leerdam een platform op om deze bijzondere streek het podium te geven die het verdient. Met ‘Lingeweb.nl, recreatie en plezier langs Nederlands langste rivier’ creëerde hij het eerste initiatief dat rivier de Linge en de Linge-regio als geheel op de kaart zette. Een platform door en voor inwoners, bedrijven en verenigingen in de Lingestreek en voor alle mensen die hier hun vrije tijd willen doorbrengen. Voor inwoners die er graag op uit gaan in eigen streek en voor toeristen die de streek een bezoek brengen. 

In 2014 droeg Fred Bom het platform over aan de huidige stichting Lingestreek en werd er in samenwerking met diverse partners en vrijwilligers gestart met een doorontwikkeling van Lingeweb. Zo moest de bestaande website op het vlak van techniek en content dringend geactualiseerd worden, social media moest geïntegreerd worden en de positionering, ‘branding’ en huisstijl verdienden een actualisatie. Lingeweb.nl is in woord en beeld omgedoopt tot ‘Lingestreek’ en er wordt gewerkt aan een (gezamenlijke) onderscheidende positionering; samen de bekendheid van de Lingestreek vergroten, bewoners meer laten ondernemen, meer bezoekers langer laten verblijven, zo meer bestedingen in de toeristisch-recreatieve sector genereren en op deze manier de regionale economie versterken. Daarnaast moest er gekeken worden naar de organisatorische inrichting rondom het platform en het nog meer ‘inhoud geven’ aan samenwerkingsverbanden en partnerships.

In onderstaande video wordt hier meer uitleg over gegeven.

Stichting Lingestreek

E-mail: redactie@lingestreek.nl

KvK 69764212

Beeldmerk van de Lingestreek

Doe je ook mee?!

De Stichting Lingestreek heeft ten doel:

  1. Het stimuleren en het ontwikkelen van mogelijkheden op het gebied van recreatie, vrijetijdsbesteding en toerisme in de Lingestreek; het gebied rondom rivier de Linge;
  2. Het samen met inwoners, ondernemers, overheden en andere partijen de naamsbekendheid van de Lingestreek vergroten en de bewoners en bezoekers bewust maken van de mogelijkheden in de Lingestreek;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting Lingestreek tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • regionale en lokale partijen met elkaar verbinden en ervoor te zorgen dat zij elkaar kunnen versterken;
  • het versterken en uitdragen van de naam Lingestreek;
  • het uitdragen van het profiel en karakter van de Lingestreek;
  • het versterken van de inhoudelijke waarden van de Lingestreek op onder meer het gebied van historie, cultuur, kunst, erfgoed, landschap, recreatie, sport en talent;
  • het aanbieden van activiteiten, evenementen, arrangementen en producten.
  • het stimuleren van de economische groei, het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het versterken van de regionale economie.

Wil je meer weten? Of wil je meedoen als partner of vrijwilliger? Mail dan naar: redactie@lingestreek.nl

Links:
Contact